/ Шилэн данс / Байгууллага / БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 6-Р САР

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 6-Р САР

 

 
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.02 А/100 Устгал хийх тухай А-100.pdf
2 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.05. А/101 Цалин нэмэх тухай - 68 алба хаагч А-101.pdf
3 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.05. А/102 Цалин нэмэх тухай - 60 алба хаагч А-102.pdf
4 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.15 А/106 Хөрөнгө зарцуулах тухай -Амар амралтанд А-106.pdf
5 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.28. А/108 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай -бэлтгэл хурандаа Д.Доржид 1 хонь олгов. А-108.pdf
6 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.28 А/109 Хөрөнгө зарцуулах тухай -Наадмын бэлтгэл ажилд А-109.pdf
7 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.30 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай - а/а Б.Ихбаярт А-110.pdf
8 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.30 А/111 Хөрөнгө зарцуулах тухай -а/д М.Энхнямд А-111.pdf
9 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.30 А/112 Хөрөнгө зарцуулах тухай -д/х Г.Болор-Эрдэнэд А-112.pdf
10 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.05 Б/39 Шагнаж урамшуулах тухай -17 алба хаагч  
11 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.05 Б/53 Албанаас чөлөөлөх тухай -а/ч М.Ууганбаяр  
12 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.05 Б/54 Албанаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай -а/х Э.Оюунболд  
13 Цагдаагийн газрын дарга 2017.06.30 Б/71 Ажлаас чөлөөлж, тэтгэвэрт гарган, нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухай -а/а Н.Гүнжлхам

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна