/ Шилэн данс / Байгууллага / БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 8-Р САР

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 8-Р САР

 

 
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 Б/88 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б-88.pdf
2 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 Б/89 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б-89.pdf
3 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 Б/90 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б-90.pdf
4 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 Б/91 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай Б-91.pdf
5 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 Б/92 Ажилд шилжүүлэн томилох тухай тухай Б-92.pdf
6 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 Б/93 Ажилд шилжүүлэн томилох тухай тухай Б-93.pdf
7 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.29 Б/94 Ажлаас түр чөлөөлөх тухай Б-94.pdf
8 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.29 Б/95 Ажлаас түр чөлөөлөх тухай Б-95.pdf
9 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.31 Б/96 Ажилд томилох тухай Б-96.pdf
10 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.31 Б/97 Ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай Б-97.pdf
11 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.31 Б/99 Ажилд шилжүүлэн томилох тухай Б-99.pdf
12 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.31 Б/100 Ажилд шилжүүлэн томилох тухай Б-100.pdf
13 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.31 Б/101 Ажилд шилжүүлэн томилох тухай Б-101.pdf
14 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 А/122 Цалин нэмэх тухай А-122.pdf
15 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 А/123 Цалин хасах тухай А-123.pdf
16 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 А/124 Цалин хасах тухай А-124.pdf
17 Цагдаагийн газрын дарга 2017.08.07 А/125 Цалин нэмэх тухай А-125.pdf

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна