/ Шилэн данс / Байгууллага / БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 7-Р САР

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 7-Р САР

 

 
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.18 А/114 Хөрөнгө зарцуулах тухай -а/а С.Отгонбаярт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай А-114.pdf
2 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.19 А/115 Цалин нэмэх тухай -7 сар А-115.pdf
3 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.19 А/116 Цалин хасах тухай -7 сар А-116.pdf
4 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.20 А/118 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай -7 сар А-118.pdf
5 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.20 А/117 Шагнах тухай -хагас жилийн ажлын үр дүнгээр А-117.pdf
6 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.25 А/119 Хөрөнгө зарцуулах тухай -Хүндэтгэл үзүүлэх тухай А-119.pdf
7 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.25 А/120 Хөрөнгө зарцуулах тухай -Буцалтгүй тусламж А-120.pdf
8 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.26 А/121 Хөрөнгө зарцуулах тухай -Шинээр мэндэлсэн хүүхдэд А-121.pdf
9 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.08 Б/75 Хугацааны цол шагнах тухай Б-75.pdf
10 Цагдаагийн газрын дарга 2017.07.04 Б/73 Ажлаас чөлөөлж, томилох тухай D-73.pdf

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна