/ Шилэн данс / Байгууллага / БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 4-Р САР

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР 2017 ОНЫ 4-Р САР

 

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.17 Б/24 Шагнаж урамшуулах тухай /Урлагийн наадам/  
2 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.18 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай / д/ч М.Эрхэмбаатарын шинээр төрсөн хүүхдэд хонь олгов./ А-60.pdf
3 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.18 А/63 Цалингийн зэрэглэлийн шатлал болон алба хаасны нэмэгдэл тогтоох тухай /8 хүн/ А-63.pdf
4 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.19 А/64 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай -3 хүн А-64.pdf
5 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.17 А/65 Цалин нэмэх тухай -а/х Д.Балдангомбо А-65.pdf
6 Цагдаагийн газрын дарга 2017:04.19 А/66 Цалин нэмэх тухай -а/х т.Лхагвадорж, д/ч Э.Отгонбаяр А-66.pdf
7 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.19 А/67 Цалин хасах тухай -40 алба хаагч А-67.pdf
8 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.19 А/68 Цалин нэмэх тухай -56 алба хаагч А-68.pdf
9 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.25 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай /д/ч Нэргүйгийн шинээр төрсөн хүүхдэд 1 хонь олгов/ А-76.pdf
10 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.25 А/77 Хөрөнгө зарцуулах тухай -/а/а Б.Эрдэнэбулганы шинээр төрсөн хүүхдэд 1 хонь олгов./ А-77.pdf
11 Цагдаагийн газрын дарга 2017.04.25 А/78 Болзолт уралдаан зарлах тухай /хэсгийн төлөөлөгч нарын дунд/ А-78.pdf
12          
         

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна